A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Lubań
Drukuj Drukuj

Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

Usługa umożliwia wysłanie do wybranego Urzędu Gminy wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Osoby fizyczne realizujące prace związane z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, mogą uzyskać dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu z terenu swojej nieruchomości składając stosowny wniosek do właściwego miejscowo urzędu gminy.

W Polsce obowiązek usuwania wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Kogo dotyczy Who is affected

Obywatele

Czas realizacji Lead time

Do 1 miesiąca (rozpatrzenie wniosku)

Wymagane dokumenty Required Documents

 • Wniosek o dofinansowanie osobom fizycznym na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości oraz sporządzającego ocenę
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest – podpisana przez właściciela nieruchomości
 • Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli
 • Mapa terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku
 • Kopia potwierdzenia zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku lub kopii wymaganego pozwolenia na rozbiórkę w przypadku rozbiórki budynku
 • Przy finansowaniu ze środków własnych gminy wymagane jest dodatkowo:
  - kopia umowy na wykonanie ww. prac, zawartej z firmą posiadającą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydaną przez Starostę,
  - kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,
  - oryginał rachunku (faktura VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument po opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany).

Opłaty Fees

Brak opłat

Tryb odwoławczy Appeal mode

Nie dotyczy

Podstawa prawna Legal basis

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
 • Uchwała Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 r. - M.P. Nr 33, poz. 481)

E-formularz E-Form

© 2021 Urząd Gminy Lubań
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.14
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij