A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Lubań
Drukuj Drukuj

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kogo dotyczy Who is affected

Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu

Czas realizacji Lead time

Uzależniony od prowadzonej procedury planistycznej

Wymagane dokumenty Required Documents

Przedkładane wnioski i uwagi powinny zawierać:1.imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, 2.przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu, 3.określenie nieruchomości (lub opis terenów), których dotyczy wniosek,4.kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek.Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.

Opłaty Fees

Brak opłat

Tryb odwoławczy Appeal mode

Nie dotyczy

Podstawa prawna Legal basis


Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

E-formularz E-Form

© 2021 Urząd Gminy Lubań
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.14
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij